08.03.2020
Schůze
Lukáš Gola

Volba nového výboru

USNESENÍ z jednání Výboru ZO ČSV Kozlovice konané dne 8.března 2020 v restauraci U váhy.

 
Přítomni: pět nově zvolených členů.
Schůze výboru je usnášeníschopná.

 
Výbor
I. Schválil
  a) Program jednání – volba funkcionářů výboru.
  b) Způsob volby – aklamací.
II. Zvolil
    Předsedou - Jaroslava Bartáka
    Místopředsedou - RNDr. Stanilava Ulčáka
    Jednatelem - Aleše Eliáše
    Pokladníkem - Mgr.Lukáše Golu
    Referentem pro zdravi včel - Reného Šokalu    

 
Usnesení bylo přijato s výsledkem 5 hlasů pro.
 

Adresa

Český svaz včelařů, z.s.,
základní organizace Kozlovice

IČ: 68334206
739 47 Kozlovice 1009

Kontakty

Předseda: Jaroslav Barták 
Jednatel: Ing.Aleš Eliáš
Pokladník: Mgr. Lukáš Gola

 
​​​​​​​​​​​​​​​
 

Přihlásit