smartup_nadace_o2_logo_nahled.jpg

 
Mobilní včelařská naučná stezka - 2. etapa projektu SmartUp

Hlavní myšlenka projektu

Hlavní myšlenkou je realizace Mobilní včelařské naučné stezky. Mobilní nástěnky, které přechodně umístíme v Základní škole v Kozlovicích a později budou putovat i po okolních školách, budou připomínat význam včel pro lidský život. 
Na závěr výstavky bude vždy včelařská přednáška pro žáky.

Popis projektu

Rozšíříme včelařské zastavení z 1.úrovně projektu o další místa. Navrhneme a zrealizujeme 5 roll upů, tím vznikne mobilní verze včelařské naučné stezky.
Tyto mobilní nástěnky budou putovat po okolních školách. Na každé škole budou vždy umístěny asi 2 měsíce, na závěr proběhne včelařská přednáška pro žáky se soutěží a vědomostním kvizem, vycházející z včelařské tematiky.
V přednášce využijeme fotoplásty, představující život včel v úle. 
Dále budeme pokračovat v online přenosu ze včelího úlu, který jsme realizovali v rámci projektu ThinkBig a zlepšíme jeho technické vybavení.

SMART přidaná hodnota = originalita projektu

Když nemůže člověk k naučné stezce, přijede naučná stezka za člověkem...

Projekt je určen všem příznivcům přírody a včelaření. Provedení a grafická úprava přenosných panelů je určena věkové skupině žáků základních a středních škol.

Členové realizačního týmu:

Petra Boháčová
Adéla Podepřelová
Ondřej Krpec
Josef Zvonek​

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Včelařská zastavení v Kozlovicích - 1.etapa projektu SmartUp
    
Jsme převážně členy včelařského kroužku v Kozlovicích. Cílem našeho projektu je veřejná informace o významu včel. Mnoho lid​í si neuvědomuje, že včely jsou pro náš život nepostradatelné. Jejich největší význam spočívá v opylovací činnosti.

Včely se podílí přímo i nepřímo na zajišťování lidské výživy. Nemalým způsobem utváří životní prostředí a jsou současně indikátorem jeho kvality. Tyto skutečnosti, obecně známé, chceme připomenout. Zvolili jsme metodu informačních panelů. Na nich kolemjdoucím, všech věkových skupin a zájmů, podáme základní informace o významu včely medonosné. Nebude chybět ani informace o tom, jak své znalosti rozšířit.
V katastru obce rozmístíme tři informační panely. Nejširší veřejnost bude informovat panel v centru. Mladší generaci poskytne infor​mace panel u Základní školy. Pro zájemce o včelařskou činnost a návštěvníky včelařských akcí bude určen panel u areálu „ Dětské včelí farmy“.

Tato aktivita navazuje na již dříve realizovaný projekt „ Pozorování života včel “, který umožňuje, v přímém přenosu, aktuálně sledovat činnost včel ve včelím úlu. Přístup k této službě naleznete na http://www.kozlovice-vcelari.cz/.

Projekt zahrnuje i odbornou přednášku pro zájemce z řad veřejnosti i včelařů o významu včelích produktů pro lidský život. Nebudou chybět ani informace, jak správně postupovat při jejích využívání.
 
Projekt realizují :
- Petra Boháčová
- Ondřej Krpec
- Josef Zvonek
 
 
Realizace je rozdělená do několika fází:
 
1. fáze – umístění infopanelů, určení přesné polohy informačních panelů. Na základě předběžného návrhu panelů, po dohodě s vlastníkem pozemku (obec Kozlovice) – úspěšně ukončeno.
 
2. fáze – grafický návrh, po projednání obsahu, grafického řešení a termínu dodání, jsme se dohodli s Výzkumným ústavem v​čelařských, že použijeme část jejich obrazových panelů, které budou upraveny pro naši potřebu - úspěšně ukončeno.
Poznámka : Celý set obrazových panelů, nabízený Výzkumným ústavem včelařským, tvoří hodnotné a vysoce edukativní dílo. V budoucnu by bylo vhodné naučnou stezku rozšířit.
 
3. fáze – dřevěná konstrukce, na základě rozměrů zvolených panelů, konzultujeme jednotný vzhled a cenu s možnými dodavateli.

4. fáze - Odborná přednáška. V rámci našeho projektu, v neděli 6. prosince 2015 od 10 hodin, v Kozlovicích ve vinárny „U váhy“, pan Jaroslav Kopeček, včelařský odborník, připomněl zejména význam včel v přednášce na téma: Včely, včelí produkty pro život. V průběhu přednášky byly představeny i naše panely pro projekt Kozlovická zastavení.

5. fáze - Ukončení projektu. V následujícím týdnu jsme postupně dokončili montáž panelů na jednotlivých stanovištích.

Realizované dílo jsme předali do majetku ČSV Kozlovice, kde jsme v průběhu projektu, nalezli pochopení i pomocnou ruku při realizaci.​


P1040906.JPG


 
Za realizační tým – Petra Boháčová
 

 
Grafické návrhy jendotlivých panelů
 
755x595mm_1.png 
 755x595mm_2.png
755x595mm_3.png 
 
 
 
 

​​
​​
 

Adresa

Český svaz včelařů, z.s.,
základní organizace Kozlovice

IČ: 68334206
739 47 Kozlovice 1009

Kontakty

Předseda: Jaroslav Barták 
Jednatel: Ing.Aleš Eliáš
Pokladník: Mgr. Lukáš Gola

 
​​​​​​​​​​​​​​​
 

Přihlásit